امروز دشمنان براى ملّت ایران با تحریم مشکل درست کردند؛ حالا اگر آمدند شرط برداشتن تحریم را یک چیزى قرار دادند که شما غیرتت نمیگنجد که آن را انجام بدهى؛ چه کار میکنید؟ شرط میگذارند دست از اسلام و استقلال و حرکت به سوى علم بردارید، دست از فلان پدیدهى افتخارآمیز بردارید تا ما تحریم را برداریم؛ قطعاً قبول نمیکنید… خیلى خب، حالا که اینجور است، پس شما بیایید کارى کنید که کشور در مقابل تحریمها مصونیّت پیدا کند؛ اقتصاد مقاومتى یعنى این. ۹۳/۱۰/۱۷

برچسب‌ها: تحریم اقتصادی؛ اقتصاد مقاومتی؛ غیرت دینی؛ مذاکرات هسته‌ای؛ دیدار مردم قم به‌مناسبت نوزدهم دی؛